Atención Temperá

Cando falamos de Atención Temperá estamos a referirnos a un grupo de accións ou intervencións realizadas en nenos desde os 0 ata os 6 anos os cales sofren algún tipo de trastorno no seu desenvolvemento ou ten posibilidades de  padecelo. Son intervencións que tamén afectan á familia e á súa contorna xa que, o que se busca principalmente, é cubrir de forma temperá as necesidades permanentes ou transitorias que adoitan mostrar os nenos con este tipo de trastornos.

En SOMA levamos a cabo este tipo de intervencións. O noso equipo de profesionais encárganse de planificar todas as tarefas  que levarán a cabo para favorecer a evolución do neno, considerando sempre o seu  globalidad. Na actualidade existen programas de  neonatoloxía que inclúen a Atención Temperá en nenos e nenas que pesaron menos de 1500  gr ou que naceron antes da semana número 37.