Psicoloxía Neuropsicoloxía

Experiencia en alteracións emocionais e conductuais, que poden afectar a calquera persoa en diversos momentos da súa vida.

Ofrecemos instrumentos para mellorar as funcións superiores, a conducta e as consecuencias sufridas tras un dano, desde diversos enfoques, combinándoos para conseguir os mellores resultados na terapia.


  • Atención Temperá: avaliación e intervención global de nen@s entre 0 e 6 anos, atención á familia e contorna co obxectivo de dar resposta ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con trastornos do desenvolvemento ou con risco a padecelos, conductuales, necesidades educativas, atencionales, psicomotrices…


  • Infanto-xuvenil: TDAH, Autismo, Altas capacidades, trastornos de conduta, trastornos do estado de animo, ansiedade, atraso madurativo, programa de estimulación cognitiva, atraso psicomotriz, duelo, depresión, ansiedade, mutismo, fobias, ansiedade por separación, acoso escolar, dificultades de aprendizaxe, técnicas de estudo, etc


  • Adultos: depresión, ansiedade, #estrés, fobias, trastornos de alimentación, adiccións, duelo, habilidades sociais, trastornos psicóticos, TOC, traumas, etc


  • Parella: violencia de xénero, crise de parella, divorcio, etc.


  • Familia: intervención e apoio á familia, mediación en conflitos, duelo familiar, divorcio, sistemas de comunicación…