Psicoloxía  Neuropsicoloxía

Experiencia en alteracións emocionais e  conductuais, que poden afectar a calquera persoa en diversos momentos da súa vida. 

Ofrecemos instrumentos para mellorar as funcións superiores, a conducta e as consecuencias sufridas tras un dano, desde diversos enfoques, combinándoos para conseguir os mellores resultados na terapia.