Fisioterapia Neurolóxica e Pediátrica

Valoración e tratamento de calquera limitación da mobilidade derivada dun dano no Sistema Nervioso Central e/ou Sistema Nervioso Periférico.

Avaliar as posibles causas da alteración no movemento, así como a súa repercusión a outros niveis, é un proceso complexo e necesario para unha óptima intervención orientada á melloría da calidade de vida tras unha lesión.


Fisioterapia Neurolóxica en Adultos:

 • Accidentes cerebrovasculares.

 • Lesión medular.

 • Traumatismos cranioencefálicos.

 • Tumores cerebrais.

 • Enfermidade de Parkinson.

 • Esclerose múltiple.

 • Distrofias musculares.

 • Esclerose Lateral Amiotrófica.

Fisioterapia Pediátrica:

 • Parálise cerebral.

 • Dano neurolóxico adquirido.

 • Espiña bífida.

 • Lesión medular.

 • Atrasos no desenvolvemento psicomotor.

 • Patoloxía ou síndromes xenéticos (síndrome de Rett, síndrome de Down enfermidades neuromusculares, metabolopatías…)

 • Luxación conxénita de cadeira.

 • Pé zambo.

 • Escoliosis.

 • Enfermidade de Perthes.

 • Tratamento do cólico do lactante.

fisioterapia neurológica adultos