Fisioterapia Neurolóxica e Pediátrica

Valoración e tratamento de calquera limitación da mobilidade derivada dun dano no Sistema Nervioso Central e/ou Sistema Nervioso Periférico.

 Avaliar as posibles causas da alteración no movemento, así como a súa repercusión a outros niveis, é un proceso complexo e necesario para unha óptima intervención orientada á melloría da calidade de vida tras unha lesión.


Fisioterapia Neurolóxica en Adultos:

Fisioterapia Pediátrica:

fisioterapia neurológica adultos