Terapia Ocupacional

Terapia Ocupacional  en poboación infantil e do adulto, co obxectivo fundamental de lograr unha maior autonomía e funcionalidade no día a día.

Valoración sobre o desempeño de cada persoa na súa vida cotiá. A nivel infantil búscase mellorar o desenvolvemento e aprendizaxe para participar nas súas actividades diarias.


Terapia ocupacional Milladoiro
Integración Sensorial Santiago