Terapia Ocupacional

Terapia Ocupacional en poboación infantil e do adulto, co obxectivo fundamental de lograr unha maior autonomía e funcionalidade no día a día.

Valoración sobre o desempeño de cada persoa na súa vida cotiá. A nivel infantil búscase mellorar o desenvolvemento e aprendizaxe para participar nas súas actividades diarias.


 • Actividades da vida diaria.

 • Promoción da autonomía nas actividades básicas da vida diaria: vestido, aseo, hixiene e arranxo persoal.

 • Promoción da autonomía nas actividades instrumentais da vida diaria: manexo dos cartos, coidado do fogar, participación social, ocio...

 • Participación social: na comunidade, coa familia e na súa contorna.

 • Dificultades e/ou diagnósticos vinculados ás funcións de: desenvolmento infatil, alimentación, control de esfínteres, habilidades sociais, xogo …

 • Habilidades motoras grosas: control motor, equilbrio, planificación motora, conceptos espaciais,coordincaión óculo manual.

 • Habilidades motoras finas: escritura e destreza manipulativa.

 • Dificultades no procesamento sensorial:

 • Dificultades en execución e planificación en tarefas académicas: lecto-escritura, atención, xestión do tempo De traballo e lecer, psicomotricidade, etc.

 • Adestramento ó acceso nos sistemas de comunicación alternativa.

 • Coñecemento e exploración das novas tecnoloxías da información e comunicación ( TICs).

 • Adaptación funcional da contorna domiciliaria, escolar e/ou laboral.

 • Deseño, adaptación e adestramento no uso de produtos de apoio, órtesis e prótese.

Terapia ocupacional Milladoiro
Integración Sensorial Santiago